POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Timberly so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje. Spletna trgovina je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabniku. Upravlja jo podjetje Nikolina ustvarjata, Ines Kolarič s.p., s sedežom podjetja na naslovu Podgorci 87b , 2273 Podgorci, v nadaljevanju ponudnik. Uporabnik je oseba, ki uporablja naš sistem, torej kupec v spletni trgovini. Ob registraciji v spletno trgovino obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ki ga sam določi v svojem profilu ter geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z izpolnjenimi podatki Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine Timberly, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

 

DOSTOPNOST INFORMACIJ

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije: identiteto podjetja, kontaktne naslove, bistvene značilnosti blaga oziroma storitev, dostopnost izdelkov, pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve, vse cene jasno in nedvoumno določene, način plačila in dostave, časovno veljavnost ponudbe, rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop in pojasnjen postopek ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

NAČINI PLAČILA

Spletna trgovina Timberly omogoča naslednje načine plačila:

 • po predračunu (UPN nalogu) na račun Ines Kolarič s.p.
 • s Paypalom na račun Ines Kolarič s.p.,

Stroški pakiranja in dostave pri na nakupu nad 80,00 € so brezplačni.

VELJAVNOST PONUDBE IN CENE

Navedene cene v spletni trgovini so nepreklicne in veljajo samo ob naročilu preko interneta, zato lahko pri nekaterih izdelkih pride do odstopanja cen v spletni trgovini in ostalih trgovinah po Sloveniji. Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji.

Naročila in računi kupcev so shranjeni na sedežu podjetja ter kupcem dosegljivi preko pisnega zahtevka. Zahtevek za dvojnik lahko kupec v pisni obliki pošlje na naslov podjetja ali na elektronski naslov info@gov-wood.com

Roki veljavnosti akcije so navedeni ob sami akcijski ponudbi, ki se lahko med seboj razlikujejo.

VRAČILO BLAGA

Fizične osebe lahko na Timberly.si kupljene izdelke vrnejo v roku 15 dni po prejemu na sedež podjetja Ines Kolarič s.p. ali nas o tej želji pisno obvestijo najkasneje v roku 15 dni po prejemu blaga in sicer na naslov info@nikolinaustvarjata.si. V slednjem primeru mora kupec najkasneje v naslednjih 15 dneh blago nepoškodovano tudi vrniti na naš naslov. 

Izdelki na katerih so izpisani datumi in imena se ne morejo vrniti. Prav tako se ne morejo vrniti izdelki, ki so narejeni po naročilu oziroma željah stranke. Izdelki naj bodo nerabljeni, nepoškodovani ter v originalni embalaži. Vračilu obvezno priložite kopijo računa. Kupnino vam bomo v roku 15 dni vrnili na vaš račun (le tega morate ob vračilu navesti). 

Stroški, ki bremenijo potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, so neposreden stroški vračila blaga ter v primeru, da so izdelki rabljeni, poškodovani ali brez originalne embalaže, tudi ustrezna odškodnina, katera bo z zapisnikom ocenjena ob vračilu blaga. 

V primeru kadar naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, zanjo določila tega poglavja ne veljajo. Vaše zahtevke za vračilo blaga bomo v teh primerih obravnavali individualno in pri tem v največji možni meri upoštevali vse razloge in okoliščine ter možnosti, ki nam jih zagotavljajo naši dobavitelji. 

NAROČANJE  

Ines Kolarič s.p. preko Timberly.si sprejeta naročila obravnava kot nepreklicna. Kupec lahko brez dodatnih obveznosti naročilo prekliče v času od izdaje naročila do prejema elektronskega obvestila, da je naročilo potrjeno.

 

IZVEDBA ALI ZAVRNITEV NAROČILA

Timberly.si bo z aktivnostmi potrebnimi za izvedbo sprejetih naročil pričela v najkrajšem možnem času. O začetku izvedbe vašega naročila vas bomo obvestili s sporočilom na vaš elektronski naslov. Ines Kolarič s.p. lahko naročilo za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji ne more izvesti, zavrne.

DOBAVNI ROK

Dobavni roki so izraženi v številu delovnih dni in sicer 2 – 5 dni od naročila, Kar ne velja za personalizirane izdelke.

 

DOSTAVA

Naročila dostavljamo preko dostavne službe Pošta Slovenija. Pred dostavo vas bo kurir dostavne službe obvestil na kontaktno številko (ki jo posredujete ob naročilu) ali pa boste prejeli e-sporočilo na e-naslov (ki ga posredujete ob naročilu).

 

PRAVICA DO ZASEBNOSTI

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) in Zakonom o zavarovalništvu. Vsi podatki, pridobljeni preko spletne strani Timberly.si, bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva in ostale potrebne komunikacije

.

PRITOŽBE IN SPORI

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Pritožbe in reklamacije lahko uporabniki pošljejo po elektronski pošti info@nikolinaustvarjata.si.

Ponudnik mora v petih delovnih dneh potrditi, da je prejel pritožbo, sporočiti uporabniku, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščati o poteku postopka. Ponudnik si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

 

AVTORSKE PRAVICE

Vsa besedila in fotografije na straneh in podstraneh domene Timberly.si so last podjetja Ines Kolarič s.p.., njenih partnerjev in dobaviteljev ter se jih brez izrecnega dovoljenja ne sme kopirati ali razmnoževati.

 

Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah na socialnih omrežjih ter internetni strani

Splošni pogoji  veljajo za internetna socialna omrežja Facebook in Instagram ter spletno stran www.timberly.si.

Splošne določbe

 1. člen

Družabno omrežje Facebook ni organizator nagradne igre. Nagradna igra ni organizirana, sponzorirana ali podprta s strani omrežja Facebook. Facebook ni odgovoren za vsebino nagradne igre.

Prejemnik podatkov z naslova nagradne igre je Ines Kolarič s.p., kot upravljalec Facebook strani Ines Kolarič s.p..

Potek nagradne igre

 1. člen

Predstavitev in potek nagradne igre je na voljo na spletni strani in/ali Facebook profilu.

Pogoji sodelovanja

 1. člen

(1) Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom.

(2) Udeleženci sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri, med stroške uvrščamo strošek prenosa podatkov z interneta in strošek dostopa do interneta.

(3) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani.

(4) Posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat.

(5) Pri nagradna igri, ki poteka prek spletnega družabnega omrežja Facebook, lahko sodelujejo vse osebe, ki so v okviru spletnega družabnega omrežja Facebook pridružene posameznemu profilu, na katerem poteka nagradna igra oziroma vse osebe, ki so na tem profilu kliknile gumb »Všeč mi je.« oziroma »Like.«, razen če besedilo razpisane nagradne igre ne predvideva drugače.

(6) V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Osebe mlajše od 18 let morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

Pravila nagradne igre

 1. člen

(1) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani in/ali Facebook profilu.

(2) Na spletni strani in/ali Facebook profilu, kjer nagradna igra poteka, mora biti objavljen datum začetka in zaključka nagradne igre.

(3) V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

– udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja

– je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri

– udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na spletni strani in/ali Facebook profilu ali jih ni izpolnil pravočasno

– v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

(4) V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

Nagrade

 1. člen

(1) Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na spletni strani in/ali Facebook profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.

(2) Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

(3) Nagrado, ki jo prejme posamezni udeleženec, ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

Izbiranje nagrajenca

 1. člen

(1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

(2) Izbiranje nagrajenca bo potekalo na dan določen v opisu nagradne igre na spletni strani in/ali Facebook profilu, najkasneje pa v 14-ih dneh po zaključku nagradne igre na sedežu organizatorja (Podgorci 87b, 2273 Podgorci).

(3) Komisija organizatorja si pridružuje pravico, da nagrajenca izbere na podlagi subjektivnega mnenja, na katerega vpliva nagrajenčeva kvaliteta sodelovanja pri nagradni igri.

Obveščanje nagrajencev

 1. člen

(1) Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani in/ali Facebook profilu najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad.

(2) S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na zidu Facebook profila in ob tem tudi označi (“tag”).

(3) Nagrajenec bo o nagradi, če nagradna igra poteka na Facebooku, obveščen preko označbe (“tag”) v posebni najavi o nagrajencu nagradne igre.

(4) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

Prevzem nagrad

 1. člen

(1) Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre.

(2) Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko. Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

(3) Organizator s pisnim pozivom iz odstavka (2) tega člena nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec. Prevzem nagrade je možen tudi osebno v službenih prostorih organizatorja na sedežu podjetja Nikolina ustvarjata, Ines Kolarič, s.p. Kadar je predmet nagrade občutljiv predmet (na primer občutljiv mehanizem, steklena embalaža in podobno) ali predmet, ki zaradi svoje teže in/ali velikosti ni primeren za varno pošiljanje po pošti, nagrajenci nagrado prevzamejo osebno na sedežu organizatorja. Po dogovoru je mogoče po pošti poslati tudi občutljive predmete, vendar organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne poškodbe, nastale med pošiljanjem paketa.

(4) V primeru izgubljenega ali poškodovanega paketa in/ali poškodovane vsebine paketa, nagrajenec ni upravičen do kakršnegakoli nadomestila, finančnega ali materialnega.

(5) Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

(6) Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

Varovanje informacij in osebnih podatkov

 1. člen

(1) Organizator kot upravljalec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

(2) Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.

(3) V kolikor se sodelujoči v nagradni igri strinja s prejemanjem e-novičk organizatorja in/ali so-organizatorja, lahko organizator e-mail naslove posreduje tudi so-organizatorju nagradne igre.

(4) Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletnih straneh lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

(5) Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07). Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

– elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade)

– ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)

– kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade)

(6) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

(7) Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

(8) Uporabniki podatkov so administrator spletne strani in/ali Facebook profila ter

odgovorni za dostavo nagrad.

(9) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro prek elektronske pošte ali telefonske številke iz 3. odst. 8. člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

Končne in prehodne določbe

 1. člen

(1) Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za karšnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook profilu.

(2) Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem.

(3) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

(4) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani in/ali Facebook profilu.

(5) Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov ali za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov:

info@nikolinaustvarjata.si

 

Spremembe pogojev poslovanja

Trgovec lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine Timberly.si, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne strani Timberly.si. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

Uporabnik, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami teh Pogojev poslovanja ne strinja, mora v roku osmih dni od objave obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi Pogojev poslovanja preklicati svojo registracijo, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da uporabnik spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja sprejema. Preklic registracije se naredi tako, da uporabnik s pisno izjavo trgovcu sporoči preklic.

 

POGOJI POSLOVANJA MIZARSTVO

SPLOŠNO

Splošni pogoji poslovanja urejajo vse dejavnosti podjetja NUM, Nikolina ustvarjata, Ines Kolarič s.p., Podgorci 87b, 2273 Podgorci (v nadaljevanju: Podjetje) ter vsa medsebojna razmerja (pravice in obveznosti) med pogodbenima strankama, Podjetjem in fizično ali pravno osebo, ki naroča izdelek ali storitev (v nadaljevanju: naročnik). S pisno potrditvijo ponudbe Podjetja se šteje, da je naročnik v celoti seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja podjetja, ter se z njimi v celoti strinja. Vsi sporazumi, ponudbe in potrditve med podjetjem in naročnikom morajo biti sklenjeni v pisni obliki. Kakršni koli osnovni, dodatni ali naknadni ustni dogovori niso veljavni oz. niso zavezujoči za Podjetje.
Zaradi narave izdelkov (pohištvo izdelano po naročilu), ki jih prodajamo, so pogoji prodaje in dobave Podjetja specifični. Podjetje ne priznava pogojev strank, če so le-ti drugačni od pogojev Podjetja, razen v primeru, da je to posebej dogovorjeno in zapisano oz. z izjemo določb GDPR (navedeno v nadaljevanju).

 

MERITVE

Meritve opravlja strokovna oseba podjetja. Podjetje odgovarja za dimenzijsko ustreznost pohištva, kadar naročnik naroči pohištvo na podlagi izmere opravljene s strani podjetja. V kolikor naročnik posreduje podjetju podatke o dimenzijah pohištva na podlagi meritev, ki jih opravi naročnik sam, oziroma tretja oseba po njegovem naročilu, je podjetje prosto vsake odgovornosti za napake, ki izhajajo iz napačnih meritev, zaradi katerih pohištvo dimenzijsko ni ustrezno. Stroški dodatnih del, popravil ali zamenjave pohištva in ostali stroški, ki nastanejo kot posledica napačnih meritev naročnika oziroma tretje osebe po njegovem naročilu, v celoti bremenijo naročnika. Naročnik je dolžan podjetje seznaniti z vsemi projekti vgradnje, ter opozoriti na morebitne skrite in
ne skrite ovire (vodovod, električne inštalacije, izven stenske cevi, skriti profili, pod konstrukcije, sprememba v materialu, morebitne skrite poškodbe zgradbe,…) in tudi na morebitna nadaljnja dela, katera bo naročnik kasneje izvajal, v kolikor se le-ta dela neposredno navezujejo na izdelke, ki so
predmet ponudbe oziroma predračuna (vrsta ali izvedba podov, postavitev ostalega pohištva, sprememba odprtin,….). Pri novogradnjah mora naročnik podjetje seznaniti tudi s točnimi podatki višine tlakov (vodni ris). V nasprotnem primeru naročnik nosi posledično nastale stroške poškodb inštalacije, prevzame pa tudi vse stroške zastoja pri montaži in dodatnih nepredvidenih del, ki so
posledično nastala. V primeru, da merilec pred meritvijo ni bil seznanjen s skritimi in ne skritimi ovirami, podjetje ne odgovarja za dimenzijsko ustreznost pohištva. Pobuda o seznanitvi z morebitnimi skritimi ovirami, kot tudi nastali stroški in obveznosti pri urejanju dokumentacije za informiranje podjetja, so izključno na strani naročnika.

 

PONUDBA IN POTRDITEV NAROČILA

Podjetje izdela ponudbo na podlagi podatkov, ki mu jih posreduje naročnik in opravljenih meritev. Za navedene podatke (dimenzije, barva, odpiranja, oprema,…) vedno jamči naročnik. Ponudbe Podjetja so vedno neobvezujoče. Naročnik je dolžan pred sprejemom ponudbe in potrditvijo naročila obvezno
pregledati ponudbo (preveriti dimenzije, barve, okovje, skice in podatke) in v primeru nejasnosti zahtevati od podjetja pojasnitev nejasnih podatkov. Kasnejše nejasnosti naročnik ne more uveljavljati in ne morejo biti predmet reklamacijskih oziroma garancijskih zahtevkov naročnika. Naročnikova zahteva za pojasnitev nejasnosti po sklenitvi pogodbe (oz. po pisnem sprejemu ponudbe) in realizirani dobavi ne opravičuje spremembe naročila in ne predstavlja razloga za reklamacijo. V primeru zahtev naročnika, ki so strokovno nesprejemljive in je podjetje naročnika nanje opozorilo, pa naročnik kljub opozorilu vztraja pri zahtevah, je izključena vsakršna odškodninska odgovornost
podjetja. V primeru zahtev naročnika, ki niso v skladu s standardi stroke, si podjetje pridržuje pravico spremeniti garancijsko dobo proizvodov.
 
Ponudba vedno velja samo za navedene pozicije, količine in opise. Z izdajo nove verzije ponudbe se v celoti nadomesti prejšnja verzija ponudbe.
Pisna potrditev ponudbe pomeni, da naročnik potrjuje pravilnost in ustreznost naročila, se strinja v vsemi elementi ponudbe, sprejema plačilne pogoje in izjavlja, da je seznanjen s celotno vsebino splošnih pogojev poslovanja podjetja. V primeru plačila po predračunu se šteje, da naročnik sprejema ponudbo oz. se šteje, da plačilo nadomešča pisno potrditev ponudbe naročnika. Nepoznavanje ponudbe in njene vsebine, ter morebitne nejasnosti ne morajo biti vzrok za kasnejšo reklamacijo.
 

ODPOVED NAROČILA OZ. ODSTOP OD NAROČILA

Naročnik ima pravico do odpovedi naročila ali spremembe podatkov, ki vplivajo na naročilo, brez obveznosti naročnika do podjetja, najkasneje 48 ur od pisne potrditve zadnje verzije dokončne ponudbe. Odpoved naročila ali sprememba podatkov se mora sporočiti v pisni obliki v zgoraj navedenem roku. Po preteku tega roka sta odpoved naročila ali sprememba podatkov možna zgolj v
primeru, da naročnik poravna vse stroške, vključno z morebitnimi dodatnimi izdatki, ki so nastali podjetju do odpovedi naročila ali spremembe podatkov. Naročnik je stroške na podlagi izdanega računa dolžan poravnati v osmih (8) dneh od dneva izdaje računa.
Podjetje si pridržuje pravico do spremembe v izdelavi, zaradi konstrukcijsko – tehničnih detajlov ali tehničnih predpisov.
Vsa ustna dogovarjanja, ki se nanašajo na predmet ponudbe so nična oz. veljajo med strankama zgolj dogovori sklenjeni v pisni obliki. V kolikor naročnik v roku, ki je navaden na ponudbi ne izvrši oz. potrdi naročila v pisni obliki, se
smatra, da od naročila odstopa. V kolikor naročnik v celoti ali delno izvede plačilo po ponudbi ali predračunu, se šteje, da sprejema zadnjo posredovano ponudbo v celoti, brez kakršnih koli zadržkov ali pripomb.
V primeru zahtev naročnika, ki so za ponudnika nesprejemljive (izvedbe, dobavni roki, …), lahko ponudnik odstopi od izvedbe posla brez obveznosti do naročnika. Naročniku lahko podjetje zaračuna ure ter tehnične izrise, že opravljene za konkreten projekt tudi v primeru, da se naročnik naknadno ne odloči za sprejem ponudbe.

 

CENE IN PLAČILO

Cene so določene in izražene v evrih. Podjetje si pridržuje pravico do spremembe cen, če se spremenijo količine, barve, dimenzije, ali katerakoli druga dejstva, ki so osnova za izračun cene. Podjetje si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila tudi v primeru sprememb cen po ceniku in podražitve surovin. Naročnik lahko opravi plačilo samo na transakcijski račun podjetja. Podjetje izda račun v fizični obliki na A4 papirju ali pa naročniku posreduje v elektronski (PDF) obliki na njegov e-poštni naslov in se vedno priloži pred, med ali po opravi storitve Podjetja oz. dobavi ali izročitvi blaga.
V primeru zamude naročnika s plačilom, ki ni posledica višje sile, ima podjetje pravico zahtevati zakonite zamudne obresti, in sicer od prvega dneva zapadlosti računa dalje do plačila.

 

PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

V primeru neplačila oziroma neizpolnitve naročnikovih obveznosti, si podjetje pridržuje lastninsko pravico na blagu tudi po njegovi izročitvi v posest naročniku, dokler naročnik ne poravna kupnine oziroma ne izpolni svojih obveznosti v celoti. Skladno s prejšnjim odstavkom si podjetje v primeru kršitve pogodbenih določil, predvsem neplačila oziroma zamude s plačili, pridrži pravico vzeti dobavljeno blago nazaj (nevgrajeni elementi v celoti, za vgrajene elemente – krila), ne da bi s tem Podjetje kršilo pogodbene obveznosti. S sprejemom
ponudbe se naročnik zavezuje ter hkrati tudi soglaša, da bo Podjetju nudil neoviran dostop do elementov navedenih na sprejeti ponudbi, za katere je bil izdan račun ter le-ta še ni bil plačan, hkrati pa se naročnik tudi zavezuje, da bo Podjetju omogočil odvoz teh predmetov iz prostora naročnika, kjer se ti predmeti nahajajo.
 

V primeru postopanja naročnika v nasprotju z določili pogodbe oz. sprejete ponudbe, še posebej v primerih zamude plačil ima podjetje Ines Kolarič s.p. pravico do vrnitve posesti na blagu (velja za vse še ne vgrajene elemente), brez da bi s tem podjetje kršilo pogodbene obveznosti. V primeru pridržanja posesti na blagu (zaplembe), lahko pride tudi do nepreklicne prekinitve pogodbe, o čemer odloča poslovodja podjetja Ines Kolarič s.p.. Po zaplembi blaga je podjetje pooblaščeno unovčiti vrednost zaplenjenega blaga, hkrati pa je podjetje upravičeno razliko do polne vrednosti blaga z morebitnimi prodajnimi stroški zaračunati naročniku/stranki.


DDV

Splošna stopnja DDV je 22 %.V primeru da je naročnik davčni zavezanec, mora posredovati točne podatke z ID številko za DDV že ob naročilu. V nasprotnem primeru podjetje ne priznava kasnejše zavrnitve računa zaradi naknadne spremembe podatkov.
Naročnik s podpisom na dobavnici jamči za verodostojnost izjave o upravičeni znižani stopnji DDV, vezano na vgradnjo pohištva na stanovanjskih in javnih objektih, v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost.

Plačilni pogoji

Plačilni pogoji se definirajo z vsako stranko posebej.

Dobava in dobavni roki

Dobavni roki se določajo glede na vsakokratno ponudbo. Podjetje obvesti naročnika o montaži ali za prevzem blaga pisno ali ustno, minimalno tri dni pred pričetkom del. Dobavni rok, določen s strani podjetja, začne teči po končnih meritvah in razjasnitvi vseh tehničnih vprašanj, ter nakazilu za material na TRR podjetja. V primeru, da se ob montaži ugotovi neskladnosti elementa, se rok dobave podaljša. V tem primeru podjetje odpravi neskladnost v najkrajšem možnem roku, brez povračila morebitno nastale škode naročniku, ki je nastala zaradi zamude, v kolikor se podjetje in naročnik ne dogovorita drugače. Za zamude pri dobavi Podjetje ne izplačuje zamudnih obresti.
Dobava blaga je v določenih primerih lahko tudi delna, vendar mora biti o tem naročnik obveščen vsaj en dan pred prvotno določenim terminom.
Poškodba pohištva se ob prevzemu, upošteva le takrat, ko naročnik nemudoma poda pisno izjavo. Kasnejše poškodbe, ki niso posledica prevoza ali vgradnje iz strani Podjetja in ga povzroči tretja oseba ali je vzrok poškodbe neznan, ne morajo biti predmet reklamacije. Naročnik potrdi, da je blago dostavljeno v skladu s ponudbo in da je montaža kakovostno opravljena.
To naredi s podpisom ob prevzemu in s podpisom na zapisniku montaže. S podpisom naročnik/kupec potrjuje, da je Podjetje v celoti realiziralo ponudbo/pogodbo in s tem pridobilo vse pravice, ki izhajajo iz tega razmerja.

ODPREMA BLAGA IN PRENOS TVEGANJA

Če naročnik pohištvo prevzame sam, mora pred odvozom blago pregledati in opozoriti na vse morebitne pomanjkljivosti, saj kasnejših reklamacij Podjetje ne bo upoštevalo. Naročnik za pohištvo, ki ga montira v lastni režiji, ne more uveljavljati napak na izdelku, ki so posledica nestrokovne montaže, poškodb pri montaži ali prevozu.

GARANCIJA IN JAMSTVO ZA ODPRAVO NAPAK

Po preteku garancije podjetje zagotavlja vzdrževanje in nadomestne dele v skladu z veljavno zakonodajo. Čiščenje in vzdrževanje pohištva je dovoljeno le s temu namenjeni sredstvi oziroma s čistili, ki jih odobri proizvajalec. Za morebitno škodo, ki nastane zaradi uporabe sredstev, ki niso potrjena za uporabo in vzdrževanje s strani proizvajalca, se morebitna reklamacija in garancija ne
prizna. Navodila za uporabo, vzdrževanje in čiščenje dobi naročnik skupaj z računom in garancijskem listom.
Pogoj za uveljavljanje garancije s strani naročnika je, da naročnik izpolni svoje obveznosti do podjetja, da pregleda izdelke takoj po prevzemu, ter da pravočasno in na pravilen način vloži zahtevek za reklamacijo. V primeru napake na blagu, ki je v posledici in odgovornosti Podjetja, je le-to dolžno
naročniku, po njegovem pozivu, okvaro ali pomanjkljivost odpraviti v najkrajšem možnem razumnem roku.
 

REKLAMACIJA (UVELJAVLJANJE GARANCIJE)

Vse zahtevke, ki se nanašajo na pravice naročnika iz naslova garancije in vse reklamacijske zahtevke, mora naročnik uveljavljati pisno in sicer s priporočeno pošto na sedež podjetja ali na elektronski naslov info@nikolinaustvarjata.si
Reklamacijskemu zahtevku je potrebno priložiti račun. Naročnik mora natančno opisati napako, poškodbo oziroma nepravilnost, ki jo uveljavlja in po potrebi priložiti njene fotografije. Hkrati mora naročnik podjetju omogočiti ogled zatrjevane napake, poškodbe oziroma nepravilnosti. O ogledu se
napravi zapisnik, ki mora biti podpisan s strani naročnika.
Uveljavljanje reklamacijskega zahtevka oziroma garancijskega zahtevka ne zadrži obveznosti plačila celotne kupnine.
Naročnik mora v primeru zahteve Podjetja takoj vrniti reklamirane izdelke ali posamezne izdelke, zaradi ugotavljanje upravičenosti reklamacije. V nasprotnem primeru naročnik izgubi pravico do reklamacije.
Predmet reklamacije ne morajo biti manjše površinske nepravilnosti na izdelku, če ne vplivajo na funkcionalnosti izdelka in niso vidne s prostim očesom iz razdalje več kot 1 m. Ko se Podjetje prepriča, da je reklamacija upravičena, poda naročniku predlog za rešitev reklamacije.
Načini rešitve reklamacije so: odprava napake na izdelku, zamenjava izdelka ali znižanje cene in so odvisni od vrste in stopnje napake oziroma dogovora z naročnikom. Podjetje ne bo upoštevalo nobenih reklamacij zaradi napak, ki so nastale zaradi neprimerne uporabe in vzdrževanja izdelkov ali zaradi nepooblaščene ali nestrokovne montaže s strani naročnika ali tretje osebe.
 

MONTAŽA

Montaža ostalih proizvodov se izvaja po navodilih proizvajalca!
Zaščito objekta in zavarovanje objekta je dolžan zagotoviti naročnik, razen, če ni pisno dogovorjeno drugače. Objekt je pripravljen za montažo, ko je možno brez dodatnih del zmontirati pohištvo. Dostop ter možnost vnosa pohištva do mesta montaže mora biti zagotovljen s strani naročnika. V objektu, kjer se bo vršila montaža mora biti v zimskem času zagotovljena minimalna temperatura
zraka, ki jo določa Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti. Podjetje ni pooblaščeno in ne izvaja elektro priklopov in vodovodnih priklopov, to uredi naročnik sam. Naročnik pa mora zagotoviti dostop do električne energije. Dodatna dela, ki niso zajeta v ponudbi, a so nujna za dokončanje del (odbijanje zidu, zidarska dela, letvanje, silikoniziranje, oplesk, opaženje, odvoz, zaščita profilov, itd…), gredo v breme naročnika in
se dodatno zaračunajo. V primeru dodatnih del se rok dobave podaljša v skladu s pisnim sporazumom med naročnikom in podjetjem Ines Kolarič s.p.. Za opravljena dodatna dela oziroma dodatne elemente izda podjetje naročniku račun, ki ga je naročnik dolžan poravnati v osmih (8) dneh od dneva izdaje računa. Cena dodatnih del je razvidna iz ponudbe, ki jo podjetje pripravi naročniku na njegovo pobudo. V primeru, da se naročnik ni predhodno seznanil s cenami dodatnih del ali dodatnih elementov, dodatna dela pa so bila
opravljena oziroma dodatni elementi dobavljeni (in montirani), naročnik ni upravičen do ugovorov glede višine izdanega računa.
Naročnik oziroma njegov pooblaščenec mora biti prisoten na objektu ob začetku montaže in po končani montaži. Ob prevzemu blaga oziroma ob koncu montažnih del je naročnik dolžan, skupaj z vodjo montažne skupine, pregledati blago oziroma opravljeno delo, ugotoviti pomanjkljivosti ali napake ter le-te takoj uveljavljati tako, da jih zapiše na zapisnik, saj se sicer šteje, da je blago
dobavljeno ter dela opravljena brez napak in Podjetje kasnejših pripomb ne bo upoštevalo. V primeru, da naročnika ali njegovega pooblaščenca ob zaključku montaže ni na objektu se šteje, da je blago prevzeto in delo opravljeno brez napak ter pripomb. V tem primeru Podjetje ne upošteva nikakršnih kasnejših reklamacij. Demontaža zajema demontiranje obstoječega pohištva. Sanacija morebitnih poškodb, stene ali podov, ki lahko nastanejo pri demontaži zaradi dotrajanosti stene ali poda, ni predmet ponudbe, morebitna popravila pa naročnik opravi v lastni režiji. Montaža zajema raznos in montažo pohištva v pripravljene prostore. Sama montaža ne zajema demontaže starega pohištva. Prav tako ne vključuje montaže zaključnih letvic, polic, itd…
 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN UREDBA GDPR

 
Podjetje se zavezuje, da bo z vsemi podatki, ki jih bo pridobilo v procesu opravljanja storitev, ravnalo kot s poslovno skrivnostjo in jih na noben način ne bo posredovalo nepooblaščenim tretjim osebam.
Podatki naročnikov so namenjeni zgolj za izvedbo naročila, obveščanju o stanju naročila, izdaji računa ter računovodstvu. Podjetje deluje po določilih in smernicah uredbe GDPR (General Data Protection Regulation) ter skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov. Vsem naročnikom Podjetje omogoča
brezplačen vpogled v podatke, ki jih hrani o njih ter jih na naročnikovo željo tudi izbriše iz njihove baze (razen zakonsko določenih podatkov, ki so nujno potrebni za namene računovodstva in Finančne uprave RS).
Za uporabo podatkov v lastne namene Podjetje potrebuje naročnikovo izrecno privolitev, da se lahko naročnikove osebne podatke uporabi, hrani in obdeluje za potrebe izvedbe naročila. Podatki, ki se preko spletne strani lahko zberejo:
Ime in priimek
Naslov in kraj bivanja
Kontaktna številka in elektronski naslov
Naziv podjetja ter davčna številka podjetja
IP naslov računalnika.
 

NAROČNIKOVE PRAVICE NA PODLAGI GDPR

Naročnik lahko od upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva, da stalno ali začasno preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov v prej navedene namene. Takšno zahtevo lahko kadarkoli naslovi na info@nikolinaustvarjata.si in podrobno navede, katere privolitve želi preklicati, prav tako pa lahko
naročnik na navedeni e-poštni naslov posreduje zahtevo za Pravico do pozabe.
 

PRAVICA DO VPOGLEDA

Na podlagi vaše prošnje, vam bomo omogočili obrazložitev za kakšne namene vaše podatke potrebujemo.
 

PRAVICA DO DOSTOPA

Na podlagi vaše prošnje vam bomo omogočili vpogled v vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo.
 

PRAVICA DO POPRAVKA

Če menite, da vaši osebni podatki niso posodobljeni ali točni, jih lahko kadarkoli spremenite v svojem računu.

PRAVICA DO POZABE

Zahtevate lahko izbris svojih osebnih podatkov iz naše baze. Kjer je to pravno in tehnično mogoče, bomo vaše podatke izbrisali iz svojih podatkovnih baz. Kjer izbris podatkov iz tehničnih ali zakonskih razlogov ni mogoč, bomo vaše podatke anonimizirali.

PRAVICA DO OMEJITVE OBDELAVE

Pravico imate, da umaknete svoje predhodno dovoljenje za upravljanje z vašimi osebnimi podatki.

PRAVICA DO PRENOSA PODATKOV

Na podlagi vaše zahteve bomo vse vaše osebne podatke izvozili v format in vam ga posredovali.

PRAVICA DO UGOVORA

Pravico imate zahtevati, da zaradi kateregakoli razloga prenehamo z obdelavo vaših osebnih podatkov.

PRAVICE POVEZANE Z AVTOMATIZIRANO OBDELAVO IN OBLIKOVANJE PROFILOV

Iz vaših osebnih podatkov ne oblikujemo profilov, ki bi jih uporabili za marketinške ali katerekoli druge namene, ki niso vezani na izvedbo vašega naročila. Prav tako ne pošiljamo e-novic ali uporabljamo spletne analitike z namenom profiliranja naših strank.

POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC

Naročnik/kupec lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi v pisni obliki na upravljalca spletne strani oz. zahtevo pošlje na e-poštni naslov info@nikolinaustvarjata.si.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodbeni stranki se izrecno zavežeta, da se bosta pri izvrševanju poslov po tej pogodbi izrecno vzdržali vsakršnih ravnanj, ki bi imeli znake koruptivnega ravnanja. Pogodbeni stranki se zavežeta, da ne bosta dali, obljubili ali prejeli kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali kakem drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno ena drugi, po kateremkoli uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri eni od pogodbenih strank ali drugemu podjetju (službi, oddelku, agenciji) oz. katerikoli osebi z namenom podkupovanja, da bi tako napeljali kakega uslužbenca ali drugega zaposlenega, ali stranko k zlorabi svojega položaja, tako da bi s tem pridobil, obdržal ali usmeril posle k naročniku ali kateremukoli.

REŠEVANJE SPOROV

Glede morebitnih sporov se obe strani zavzemata za sporazumno reševanje sporov. V kolikor medsebojnega sporazuma ni moč doseči, je pristojno ustrezno sodišče po sedežu podjetja ines Kolarič s.p.. Poleg tega je podjetje Ines Kolarič s.p. upravičeno uveljavljati svoje lastne zahtevke tudi v kraju naročnikove pristojnosti.


VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

 

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 21.11.2019. Splošni pogoji se razlagajo v skladu z nacionalnim in EU pravom in zakonodajo.

Splošni pogoji poslovanja podjetja NUM, Ines Kolarič s.p, podgorci 87b, 2273 Podgorci, so javno dostopni na spletni strani www.timberly.si.

Splošni pogoji poslovanja Podjetja so bili ažurirani dne
21.11.2022. Pridržujemo si pravico do spremembe pogojev poslovanja brez predhodnega obvestila. Naročnik/kupec s podpisom potrjuje, da je prebral, razumel in v celoti sprejel predložene pogoje. Naročnik ima pravico, da na podlagi določb GDPR izjavi, da se ne strinja z določenimi postavkami
GDPR, vendar mora naročnik to svoje nestrinjanje izraziti konkretno (jasna navedba s katerimi določbami GDPR se ne strinja) v pisni obliki.